top of page

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ

Доставка и изпращане на продукти:


Вашите поръчки след пристигане на Ot TR Za BG адреса ви в Турция, в рамките на 5 работни дни ще се доставят на адреса в България. На нашия сайт вие можете да проследите своята поръчка кога е тръгнала за Турция и кога ще ви бъде доставена.

Доставките се правят само след проверка на самоличността, с товарните компании, определени от нашия магазин или собствената ни дистрибуторска мрежа. Не може да се иска доставка с друга товарна компания. В близко бъдеще на нашите клиенти ще бъдат предложени различни товарни компании.

Поръчаната пратка трябва да бъде проверена при приемането, служителят по товара не трябва да приема повредени или дефектни пратки, ако има такъв, обектът на грешка или повреда трябва да се документира със снимка и да се изготви подписан протокол и от служителя за доставка на товара. Веднага след приемане на пратката, вашата поръчка ще се счита за доставена от служителя по товара в цялост и непокътната.

 

Връщане и замяна:


За връщане на продукти и замяна се свържете със сайта, от който сте закупили продукта. За вашата кореспонденция и за изпращане на вашите заменени продукти, можете да използвате вашия американски адрес, който сте получили от нас. Замяната и връщанията на продукти са изцяло между вас и сайта, от който пазарувате, и Ottrza.bg не поема отговорност в такива случаи. Ако обаче искате да върнете покупката си по някаква причина, ние можем да ви помогнем. Можете да изпратите пратката си на вашия адрес в Турция и офисът ни в Турция ще върне на продавача продукта заедно с фактурата и етиката за връщане. Копия от фактурите, които се доставят с вашата пратка, се съхраняват в нашия офис в Турция за 1 месец. Можете да получите подробна информация за продуктите, които искате да върнете от нашия адрес info@ottrza.bg

 

Ефектът от използването на правото на отказ върху допълнителните договори

 

Член 13

 • Без да се засягат разпоредбите на член 30 от закона, допълнителните договори автоматично се прекратяват, ако потребителят упражни правото си на отказ. В този случай потребителят не е длъжен да плаща никакви разходи, обезщетения или неустойки, освен в случаите, посочени в член 13, алинея 2.

 • Продавачът или доставчикът трябва незабавно да уведомят третата страна, която е страната на допълнителния договор, че потребителят е упражнил правото си на отказ..

 • Изключения от правото на отказ.

 

Член 14

 • Освен ако страните не са уговорили друго, потребителят не може да използва правото на отказ в следните договори:

 • а. Договори за стоки или услуги, чиито цени варират в зависимост от колебанията на финансовите пазари и не са под контрола на продавача или доставчика.

 • б. Договори за стоки, изготвени в съответствие с желанията или личните нужди на потребителя.

 • дж. Договори за доставка на нетрайни или с изтекъл срок на годност стоки.

 • ч. Договори за доставка на стоките, чиито защитни елементи като опаковка, лента, пломба, опаковка са отворени след доставката им и чието връщане не е подходящо от гледна точка на здравето и хигиената.

 • д. Договори за стоки, които се смесват с други продукти след доставката и не могат да бъдат разделени по своя характер.

 • Договори за книги, цифрово съдържание и компютърни консумативи, представени в материална форма, като защитните елементи като амбалаж, лента, пломба, опаковка са отворени след доставката на стоката.

 • ф. Договори за доставка на периодични издания като вестници и списания, с изключение на тези, предоставени съгласно абонаментното споразумение.

 • г. Договори за настаняване, движещи се стоки, коли под наем, доставка на храни и напитки, забавления, които трябва да се извършват на определена дата или период или договори за използване на свободното време за развлекателни цели.

 • ğ. Договори за незабавни услуги в електронна среда или за нематериални стоки, доставени незабавно на потребителите.

 • х. Договори за услуги, започнати със съгласието на потребителя, преди да изтече правото на отказ.

bottom of page