top of page

ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

По-долното изявление, включва сигурността, поверителността и условията за използване на уебсайта на OT TR ZA  BG в рамките на закона за защита на личните данни. След като прочетете тази информация, молим потребителите, които не приемат и не са съгласни с дадена разпоредба, да не използват сайта/ да спрат да използват сайта.

ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 • По-долното изявление, включва сигурността, поверителността и условията за използване на уебсайта на Ot TR Za BG в рамките на закона за защита на личните данни. След като прочетете тази информация, молим потребителите, които не приемат и не са съгласни с дадена разпоредба, да не използват сайта/ да спрат да използват сайта.

 • От страна на “Исмаил Сечкин Еднолична Фирма”, която е собственик на марката Ot TR Za BG, е показана максимална точност към защитата на вашите лични данни заедно с всички ваши основни права и свободи. Всички видове лични данни и специални данни на хората, които се възползват от нашите услуги като компания, тези, с които имаме търговски отношения и нашите служители, се обработват и съхраняват в съответствие със Закон за защита на личните данни №6698 („Закон KVK“).

 • Вашите лични данни и лични данни от специален характер, благодарение на услугата, предоставяна от нашата компания, чрез свързани организации, публични институции и организации, чрез автоматични или неавтоматични методи, с фирмените звена, с магазини и офиси на нашата компания, уебсайт, кол център, канали за социални медии, мобилни приложения, бизнес партньори, доставчици на услуги и доставчици и подобни средства може да се събира, обработва, записва, съхранява, променя, актуализира устно, писмено или по електронен път. Може периодично да се проверява, пренарежда, класифицира и поддържа.

 • За да се възползвате от услугите, предлагани от нашата компания, поради нашите законови задължения за водене на документация, нашите бизнес звена извършват необходимата работа, а услугите, предлагани от нашата компания, са персонализирани според вашите желания, навици за използване и нужди. За осигуряване на правна и търговска сигурност на нашата компания и тези, които са в бизнес отношения с нашата компания, вашите събрани лични данни се обработва в съответствие с процедурите и принципите на член 4 от Закон за защита на личните данни и в рамките на условията и целите за обработка на лични данни, посочени в член 5 и член 6.

 • Събраните лични данни могат да бъдат прехвърлени на отдели на нашата компания, застрахователни организации, отдели работещи с местни и чуждестранни компании и организации, публични институции и организации, частни институции, бизнес партньори, доставчици и доставчици на услуги, които имат бизнес отношения с нашата компания и трети страни / организации, които се определят от тях в рамките на условията и целите за обработка на лични данни, посочени в член 8 и член 9 от Закон за защита на личните данни, за следните случаи: за да се възползвате както от общи, така и от персонализирани възможности; изпълнение на законовите задължения на нашата компания за събиране и запис на данни и осигуряване на координация с публични институции и организации, работещи с филиали и доставчици; осигуряване на изпълнението на политиките за човешките ресурси; с цел осигуряване на непрекъснатост на предоставяната услуга.

 • Вашите лични данни и лични данни със специален характер се съхраняват в нашата компания в съответствие с периодите, регламентирани от съответното законодателство.

 • В този контекст собствениците на лични данни имат право:

 • Получаване на информация дали личните данни се обработват,

 • Искане на информация, ако личните данни са били обработени,

 • Да научат целта на обработването на лични данни и дали те се използват в съответствие с тяхната цел,

 • Да познава трети страни, на които личните данни се прехвърлят в страната или в чужбина,

 • Да поиска корекция на лични данни в случай на непълна или неправилна обработка

и да изиска уведомяване за извършеното в този обхват, до трети страни, на които са прехвърлени лични данни,

 • Да поиска изтриване или унищожаване на лични данни в случай, че причините за тяхното обработване изчезнат, независимо от факта, че те са били обработени в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и други съответни закони, и да изиска уведомяване за извършеното в този обхват, до трети страни, на които са прехвърлени лични данни,

 • Да възразява срещу настъпването на резултат срещу самото лице, който е резултат от анализ на обработените данни с автоматизирани системи,

 • Съгласно член 13, алинея 13 от Закона за защита на личните данни, можете да изпратите заявката си за използване на горепосочените права на info@ottrza.bg със сигурен електронен подпис или с мокър подпис. Компанията ни ще финализира заявката безплатно най-късно до тридесет дни, в зависимост от естеството на заявката. Ако обаче процедурата изисква допълнителни разходи, ние ще начислим такса в тарифата, определена от Съвета за защита на личните данни.

Информация за връзка

 • Ot TR Za BG

 • Данъчна служба-Данъчна служба на Кючюккьой

 • Данъчен номер:

 • Търговския регистър: 18839/5

 • Мерсис номер: 0641032830300011

 • Угур Мумджу махаллеси, сокак 2319 № 23, Султангази – Истанбу

bottom of page